งานเกษียณอายุข้าราชการครูอาวุโส ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในงานเกษียณอายุข้าราชการครูอาวุโส ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส ณ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา