ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม กราบลาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เดินทางกราบลาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรี หลวงพ่อขาว ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรีและพระพุทธรูปในห้องทำงาน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรี