การประชุมจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม และนายสถาพร แสวงหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการนี้มี นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีฟ้า 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี