ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบนักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ช่วยผู้พิการจากเหตุบ้านไฟไหม้

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 และนายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมอบเกียรติบัตรและให้กำลังใจนักเรียนที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ในการนี้มีนายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ให้การต้อนรับ พาตรวจเยี่ยมสถานที่ และการเตรียมการในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร