เสมา 1 มอบเข็มที่ระลึก เกียรติบัตรและให้กำลังใจนักเรียนที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำความดีต่อไป

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเข็มที่ระบึก เกียรติบัตรและให้กำลังใจนักเรียนที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำความดีต่อไป จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. นายวีรภัทร ม่วงกุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สังกัด สพม.ลพบุรี

2. นายจิรานุวัฒน์ จงสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

3. เด็กชาตกิตตินันท์ เกตุดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

4.นายวุฒิศักดิ์ ม่วงวงษ์ นักเรียนชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี

5. นางสาวนฤมล หวันจิ นักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโล้ จังหวัดลพบุรี

โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายนิพนท์ นนทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายภิญโญ กัณหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโสภณมุนี โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร