รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัด สพม.ลพบุรี

Read more