ท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ลพบุรี โทร. 0-3668-9766 ต่อ 108
E-mail : rongtook@sesalop.go.th