คุรุชน คนคุณธรรม และ นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี 2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.ลพบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน “ คุรุชน คนคุณธรรม ” และ “ นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564 ของผู้บริหารและครู สังกัด สพม.ลพบุรี โดยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผอ.รร.พิบูลวิทยาลัย นำเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย