พิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.ลพบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน ในการขอยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สังกัด สพม.ลพบุรี โดยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผอ.รร.พิบูลวิทยาลัย นำเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย