การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประธาน ได้แจ้งข้อราชการสำคัญแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี