การประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายชัยวัฒน์ บัตรทิม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดยมี นายชูชาติ จันทบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิปปนนท์ คงอิ่ม กรรมการ การประเมินฯ ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม