ประชุมการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาไทย