ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตฯ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย