ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลวะศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย