วันพระราชทานธงชาติไทย

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 (Thai National Flag Day) โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย