สพม.ลพบุรี จัดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019