สพม.ลพบุรี ร่วมบรรยายการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี ร่วมเป็น วิทยากรบรรยาย เรื่อง การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โครงการพัฒนาองค์กร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาพสินธุ์ ณ อาคารสโมสรทหารบก มณฑลทหารบกที่ 27 (ค่ายประเสริฐสงคราม) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด