สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ และ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา