สพม.ลพบุรี เข้าคาระวะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคาระวะ พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ พล.ต.วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี