สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ชัยบาดาลพิทยาคม

วันที่ 5 ต.ค. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รก.ผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู ผู้บริหาร ร.ร.ชัยบาดาลพิทยาคม มีข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปลายภาคแบบ Online มีนักเรียนที่มีความพร้อมในการับวัคซีนเข็มแรกร้อยละ 82.53 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite ขอบคุณคณะครูที่มีตั้งใจมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน และร่วมแรงร่วมใจกับผู้อำนวยการโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป