ประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ สพม.ลพบุรี

วันที่ 7 ต.ค. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รกท.ผอ.สพม.ลพบุรี ประธานการประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.ลพบุรี เป็นที่เรียบร้อย ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี ขอบคุณผอ.ธรรมวิท ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหาร ตัวแทนครู และคณะกรรมการทุกท่าน