สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร

วันที่ 5 ต.ค.2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รก.ผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูผู้บริหาร ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร มีข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ อาคารสถานที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite