ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยางรากวิทยา

วันที่ 12 ต.ค. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริย รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม ร.ร.ยางรากวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ซึ่งมีที่ตั้งโรงเรียนห่างจาก สพม.ลพบุรี 105 กม. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในหมู่บ้านยางราก ตะเข็บชายขอบจังหวัดลพบุรี และอ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มีนักเรียน ม.1 – ม.6 180 คน มีอาคาร สถานที่เพียงพอและพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite มีนักเรียนและผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีน มากกว่า 85 % คุณครูพักบ้านพักครูทุกคน บรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่นเหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน ซึ่งรองผอ.สพม.ลพบุรี ได้มาแสดงความยินดีกับผอ.ท่านปัจจุบัน คือว่าที่ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง เดินทางมารับตำแหน่งในวันนี้