ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและแสดงความยินดีกับ ผอ.ท่าหลวงวิทยาคม

วันที่ 5 ต.ค. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน.ผอ.สพม.ลพบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรพงษ์ ภูธร ผอ.ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม และเสร็จพิธีได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite และติดตามข้อมูลความสมัครใจ หรือยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019