สพม.ลพบุรี เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ว.PA

วันที่ 13 ต.ค. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบันทึกข้อตกลง ในการพัมนางาน (PA) ตามแนวทาง ว9/2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน วิทยากรโดย ศน.สุนทรี และศน.อิทธิฤทธิ์ ศน.สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุมช่อม่วง ร.ร.หนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี