สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี