เกษียณสุข เกษมสันต์ สหวิทยาเขตวงศ์พระจันทร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี มอบเกียรติบัตรสพฐ.พร้อมของที่ระลึกจากสพม.ลพบุรี กล่าวแสดงความยินดีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2564 ซึ่งผอ.ชูศรี คำกัน และข้าราชการครูรวม 16 ท่านพร้อมด้วยลูกจ้างประจำ 1 ท่าน สังกัดโรงเรียน สหวิทยาเขตวงศ์พระจันทร์ สพม.ลพบุรี ขอบคุณผอ.สำรวย วัฒนวงศ์ ประธานสหวิทยาเขตวงศ์พระจันทร์ พร้อมผู้บริหารและข้าราชการครูร่วมกันจัดงานและสถานที่ เป็นไปตามตามมาตรการป้องกัน covid19