สพม.ลพบุรีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อติดตามการฉีดวัคซีนของนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี