รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพม.ลพบุรี

รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผ่านระบบ Video Conference วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ โรงเรียนพระนารายณ์