ประชุมบุคลากร สพม.ลพบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 พ.ย. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี