ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม