ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี

วันที่ 4 พ.ย. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย