การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สถานการณ์ โควิด-19

วันที่ 11 พ.ย. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. และคณะฯ ระหว่าง 11 – 12 พ.ย.2564 ณ โรงแรม The One อ.เมือง จ.บึงกาฬ