การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา