ประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์