ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านข่อยวิทยา

วันที่ 17 พ.ย. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมศน.สุนทรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านข่อยวิทยา เป็นร.ร.ขนาดเล็ก มีครูรก.ไม่มีผอ.ร.ร. (รอบรรจุ) มีนักเรียนทั้งหมด 68 คน ซึ่งเป็นร.ร.ที่เล็กที่สุดในสพม.ลพบุรีทั้ง 25 โรง แต่มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน คณะได้แนะนำเร่งรัดและให้เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2