ประชุมผู้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 พ.ย. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดการประชุมผู้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา