พสน.สพม.ลพบุรี ตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 19 พ.ย. 2564 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สมพ.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี ประชุมชี้แจง มอบนโยบาย และปล่อยแถว พสน.ที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมือง บูรณาการร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท่าหิน และตำรวจภูธรลพบุรี ในการการออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564 พื้นที่จัดงานในเขตอำเภอเมืองลพบุรี