พิธีมอบโล่โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564

วันที่ 18 พ.ย. 64 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี ได้มอบโล่ ให้สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564 ของ สพม.ลพบุรี ได้แก่ 1. การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน 2. ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ของผู้บริหารและครู3. ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารและการเรียนการสอน โดยผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหารประเภทละ 5 ท่าน คุณครูประเภทละ 15 ท่าน สพม.ลพบุรี จะส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกระดับ สพฐ.ต่อไป