ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการใช้งานการดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ สพท.

วันที่ 30 พ.ย.64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการใช้งาน การดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ .สพฐ. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1