การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 7