พิธีทำบุญโรงเรียนและฉลององค์พระประธาน ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีทำบุญโรงเรียน และฉลององค์พระประธาน ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นได้ไปแสดงความยินดีกับ นายนิมิตร โลหะเวช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี