การประชุมผู้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดการประชุมผู้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี