รก.ผอ.สพม.ลพบุรีร่วมต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 6 ม.ค.2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทนผอ.สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมคณะต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์เกษฒ วัฒนชัย องคมนตรี ในลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี ร.ร.บ้านลำโป่งเพชร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 33 โรงเรียนโคกสำโรง