สพม.ลพบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท

วันที่ 7 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ณ สพม.สหอท