ประชุมแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 10 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลบ