โอมิครอน ร้ายจริงหรือ?

วันที่ 10 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้บุคลากรสังกัด สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการเสวนา “โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.