ขอเชิญชมถ่ายทดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

ขอเชิญชมถ่ายทดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” The Power of New Generation Teachers: Creating Thais to the Global World ⏱ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป👉👉รับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial
👉👉ทาง YouTube Channel “Suan​ Dusit​ University” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://youtube.com/c/SuanDusitUniversityOfficial
👉👉 รายละเอียดงานวันครู http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday