ประกาศวันเวลาสถานที่ที่ใช้ในการสอบ เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขัน 19th IJSO

ประกาศวันเวลาสถานที่ที่ใช้ในการสอบ กำหนดการสอบ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๙ (19th IJSO)