วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)

วันที่ 23 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย